k.ú.: 754374 - Sedliště u Starých Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548961 - Sedliště NUTS5 CZ0522548961
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 981766
zahrada 72 76828
ovoc. sad 20 84581
travní p. 94 196032
lesní poz 32 58745
vodní pl. tok přirozený 9 14775
zast. pl. zbořeniště 1 22
zast. pl. 80 39178
ostat.pl. jiná plocha 20 13490
ostat.pl. manipulační pl. 20 18646
ostat.pl. neplodná půda 46 38809
ostat.pl. ostat.komunikace 47 46485
ostat.pl. silnice 5 17771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3095
ostat.pl. zeleň 3 262
Celkem KN 589 1590485
Par. DKM 587 1578150
Par. KMD 2 12335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 77
LV 104
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1989 25.03.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 21:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.