k.ú.: 754404 - Staré Hutě na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592587 - Staré Hutě NUTS5 CZ0722592587
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 64366
zahrada 121 108945
travní p. 387 1157276
lesní poz 80 5687207
vodní pl. nádrž přírodní 1 15
vodní pl. nádrž umělá 12 4648
vodní pl. tok přirozený 26 13948
vodní pl. zamokřená pl. 1 1334
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 7 1663
zast. pl. 118 39543
ostat.pl. jiná plocha 177 93712
ostat.pl. manipulační pl. 4 2004
ostat.pl. neplodná půda 41 17270
ostat.pl. ostat.komunikace 66 91976
ostat.pl. silnice 4 57250
ostat.pl. zeleň 1 363
Celkem KN 1114 7341524
Par. KMD 1114 7341524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 83
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 116
LV 168
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.