k.ú.: 754471 - Radišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578789 - Staré Město NUTS5 CZ0533578789
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 2465062
zahrada 114 71861
ovoc. sad 4 11663
travní p. 72 277971
lesní poz 42 253901
vodní pl. nádrž umělá 1 749
vodní pl. rybník 3 17812
vodní pl. tok přirozený 7 14125
vodní pl. tok umělý 1 1366
vodní pl. zamokřená pl. 1 251
zast. pl. zbořeniště 11 4333
zast. pl. 67 25654
ostat.pl. jiná plocha 60 46815
ostat.pl. manipulační pl. 1 3806
ostat.pl. neplodná půda 12 28966
ostat.pl. ostat.komunikace 60 92145
ostat.pl. silnice 16 19879
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3718
ostat.pl. zeleň 15 40070
Celkem KN 645 3380147
Par. DKM 398 3232870
Par. KMD 247 147277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 65
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 93
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 02.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.