k.ú.: 754510 - Malé Vrbno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 353
travní p. 53 491414
lesní poz 124 625567
vodní pl. tok přirozený 5 3348
zast. pl. zbořeniště 13 3353
zast. pl. 20 5564
ostat.pl. jiná plocha 46 54789
ostat.pl. manipulační pl. 11 27506
ostat.pl. neplodná půda 37 20895
ostat.pl. ostat.komunikace 46 39734
ostat.pl. silnice 1 4579
Celkem KN 357 1277102
Par. KMD 357 1277102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 19
LV 33
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2012
S-SK ŠS 1824 06.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.