k.ú.: 754617 - Staré Město u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 550752 - Staré Město NUTS5 CZ0722550752
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6860 14326515
vinice 114 161121
zahrada 1311 498632
ovoc. sad 161 84247
travní p. 215 347050
lesní poz 56 53451
vodní pl. nádrž přírodní 2 23905
vodní pl. nádrž umělá 5 54361
vodní pl. rybník 51 86897
vodní pl. tok přirozený 392 695253
vodní pl. tok umělý 8 26376
vodní pl. zamokřená pl. 5 2211
zast. pl. společný dvůr 10 6184
zast. pl. zbořeniště 115 21434
zast. pl. 3302 1123749
ostat.pl. dráha 56 469196
ostat.pl. jiná plocha 1211 742537
ostat.pl. manipulační pl. 819 739552
ostat.pl. neplodná půda 258 59901
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 30226
ostat.pl. ostat.komunikace 2092 682150
ostat.pl. pohřeb. 7 21129
ostat.pl. silnice 444 365087
ostat.pl. skládka 1 1742
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 47542
ostat.pl. zeleň 409 162138
Celkem KN 17930 20832586
Par. DKM 17930 20832586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 901
č.p. byt.dům 75
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 55
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 782
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 83
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 8
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 189
bez čp/če jiná st. 165
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 102
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 104
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 5
vod.dílo jez 3
vod.dílo plav.úč. 3
s roz.jed 2
Celkem BUD 2770
byt.z. byt 756
byt.z. j.nebyt 5
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 67
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 6
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 860
LV 4300
spoluvlastník 6758

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2000 Geodis Brno
Ins. A 1:1000 01.01.1969 04.12.2000 OÚGK Brno - reambulace 1969
THM-V 1:2000 01.01.1956 04.12.2000 OÚGK Brno - extravilán 1:2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1969 OÚGK - 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.