k.ú.: 754668 - Staré Sedliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561185 - Staré Sedliště NUTS5 CZ0327561185
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 4883329
zahrada 155 97178
travní p. 242 1764123
lesní poz 44 835314
vodní pl. nádrž umělá 4 29385
vodní pl. rybník 11 493958
vodní pl. tok přirozený 13 38067
vodní pl. tok umělý 25 14239
vodní pl. zamokřená pl. 2 6832
zast. pl. zbořeniště 5 2836
zast. pl. 256 125280
ostat.pl. dráha 3 64294
ostat.pl. jiná plocha 162 89516
ostat.pl. manipulační pl. 26 38800
ostat.pl. neplodná půda 34 178613
ostat.pl. ostat.komunikace 123 133554
ostat.pl. pohřeb. 1 12448
ostat.pl. silnice 11 57057
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22964
ostat.pl. zeleň 35 40960
Celkem KN 1456 8928747
Par. DKM 1085 5272646
Par. KMD 371 3656101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 249
byt.z. byt 43
Celkem JED 43
LV 268
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2011
KMD 1:1000 13.12.2011
THM-V 1:2000 01.01.1966 13.12.2011
S-SK GS 1:2880 1838 13.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.