k.ú.: 754684 - Beroun u Starého Sedla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 160548
zahrada 21 7813
travní p. 83 1743803
lesní poz 61 1506913
vodní pl. rybník 2 11148
vodní pl. tok umělý 3 986
vodní pl. zamokřená pl. 8 21263
zast. pl. společný dvůr 2 1032
zast. pl. zbořeniště 6 1052
zast. pl. 37 18623
ostat.pl. jiná plocha 8 4208
ostat.pl. manipulační pl. 5 12675
ostat.pl. neplodná půda 19 84229
ostat.pl. ostat.komunikace 31 55576
ostat.pl. silnice 8 28374
Celkem KN 298 3658243
Par. DKM 298 3658243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 36
LV 39
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.