k.ú.: 754714 - Zahrádka u Starého Sedla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 194719
zahrada 37 22138
travní p. 121 1730832
lesní poz les(ne hospodář) 2 20502
lesní poz 62 1415582
vodní pl. nádrž umělá 4 16457
vodní pl. tok umělý 12 11761
vodní pl. zamokřená pl. 1 126
zast. pl. společný dvůr 1 84
zast. pl. zbořeniště 9 2359
zast. pl. 26 14247
ostat.pl. jiná plocha 25 13782
ostat.pl. manipulační pl. 3 3780
ostat.pl. neplodná půda 24 24434
ostat.pl. ostat.komunikace 37 61682
ostat.pl. silnice 4 36304
Celkem KN 375 3568789
Par. KMD 375 3568789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 26
LV 45
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.02.2014
S-SK GS 1:2880 1839 04.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.