k.ú.: 754722 - Staré Sedlo u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560642 - Staré Sedlo NUTS5 CZ0413560642
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41074 - Loket

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1619511
zahrada 391 177472
ovoc. sad 9 4237
travní p. 226 1666394
lesní poz les(ne hospodář) 17 114056
lesní poz 112 1412930
vodní pl. nádrž umělá 15 27269
vodní pl. tok přirozený 50 95229
vodní pl. zamokřená pl. 19 19288
zast. pl. zbořeniště 1 266
zast. pl. 486 109590
ostat.pl. jiná plocha 178 538374
ostat.pl. manipulační pl. 84 153652
ostat.pl. neplodná půda 154 258008
ostat.pl. ostat.komunikace 261 165630
ostat.pl. pohřeb. 5 7175
ostat.pl. silnice 25 97077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25678
ostat.pl. zeleň 3 3588
Celkem KN 2184 6495424
Par. DKM 2184 6495424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 277
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 477
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 1
Celkem JED 22
LV 464
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2010
THM-V 1:2000 01.01.1973 12.11.2010
FÚO 1:2000 01.01.1973 12.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 08:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.