k.ú.: 754731 - Darmyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561193 - Staré Sedlo NUTS5 CZ0327561193
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 244
orná půda 159 3574065
zahrada mez, stráň 1 144
zahrada 116 63047
ovoc. sad 1 4426
travní p. 129 1110563
lesní poz les s budovou 1 2
lesní poz ostat.komunikace 3 1905
lesní poz 95 5260399
vodní pl. nádrž umělá 2 9732
vodní pl. rybník 1 66202
vodní pl. tok přirozený 5 1867
vodní pl. tok umělý 11 15505
vodní pl. zamokřená pl. 1 297
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 88 38076
ostat.pl. jiná plocha 56 57606
ostat.pl. manipulační pl. 5 8889
ostat.pl. neplodná půda 17 15150
ostat.pl. ostat.komunikace 74 120107
ostat.pl. silnice 1 15303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 481
ostat.pl. zeleň 1 157
Celkem KN 770 10364175
Par. KMD 770 10364175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 39
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 85
LV 101
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1838 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 13:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.