k.ú.: 754765 - Nevratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549207 - Nevratice NUTS5 CZ0522549207
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 2530070
zahrada 77 59622
ovoc. sad 1 5690
travní p. 80 218853
lesní poz 9 158799
vodní pl. nádrž přírodní 1 5866
vodní pl. tok přirozený 18 31976
zast. pl. zbořeniště 7 3102
zast. pl. 100 68562
ostat.pl. jiná plocha 43 21175
ostat.pl. neplodná půda 23 19454
ostat.pl. ostat.komunikace 66 82638
ostat.pl. silnice 6 34804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5605
ostat.pl. zeleň 1 1470
Celkem KN 631 3247686
Par. DKM 310 2987008
Par. KMD 321 260678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 43
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 98
LV 183
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 04.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.