k.ú.: 754773 - Staré Smrkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573523 - Staré Smrkovice NUTS5 CZ0522573523
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 2799929
zahrada 163 114858
ovoc. sad 7 36577
travní p. 206 1186473
lesní poz 29 416809
vodní pl. nádrž přírodní 1 2254
vodní pl. nádrž umělá 3 5736
vodní pl. rybník 1 137455
vodní pl. tok přirozený 21 89440
vodní pl. zamokřená pl. 8 13730
zast. pl. společný dvůr 9 2264
zast. pl. zbořeniště 7 1971
zast. pl. 191 97650
ostat.pl. dráha 1 6767
ostat.pl. jiná plocha 42 32819
ostat.pl. manipulační pl. 57 89087
ostat.pl. neplodná půda 16 13710
ostat.pl. ostat.komunikace 85 119801
ostat.pl. pohřeb. 1 2485
ostat.pl. silnice 26 39259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 342
Celkem KN 1144 5209416
Par. DKM 576 4743704
Par. KMD 567 465685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 57
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 185
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 322
spoluvlastník 587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 09.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 20.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.