k.ú.: 754781 - Staré Ždánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575721 - Staré Ždánice NUTS5 CZ0532575721
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 3882801
zahrada 312 150064
ovoc. sad 1 14847
travní p. 122 555976
lesní poz les(ne hospodář) 13 175839
lesní poz 6 36945
vodní pl. nádrž přírodní 4 6698
vodní pl. nádrž umělá 16 175044
vodní pl. tok umělý 22 73408
zast. pl. společný dvůr 13 1419
zast. pl. zbořeniště 1 112
zast. pl. 294 133382
ostat.pl. dobývací prost. 13 81923
ostat.pl. jiná plocha 69 118913
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 111
ostat.pl. manipulační pl. 19 50491
ostat.pl. neplodná půda 6 6512
ostat.pl. ostat.komunikace 89 110365
ostat.pl. plantáž dřevin 3 33228
ostat.pl. pohřeb. 1 1624
ostat.pl. silnice 22 112843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9078
ostat.pl. zeleň 2 3531
Celkem KN 1319 5735154
Par. DKM 1319 5735154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 150
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 2
Celkem BUD 286
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 385
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.11.2009 1:1000 17.12.2009 *)
DKM 1:1000 13.12.2007 intravilán - převedení
ZMVM 1:2000 21.12.1989 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.