k.ú.: 754790 - Starec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553786 - Kdyně NUTS5 CZ0321553786
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 13 14205
orná půda 315 1222465
zahrada 120 74178
travní p. mez, stráň 14 10433
travní p. 149 405735
lesní poz 48 572083
vodní pl. nádrž umělá 2 2199
vodní pl. tok přirozený 48 4872
vodní pl. zamokřená pl. 4 652
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 87 30852
ostat.pl. dráha 1 20643
ostat.pl. jiná plocha 37 18865
ostat.pl. neplodná půda 3 23296
ostat.pl. ostat.komunikace 29 37624
ostat.pl. silnice 3 16350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 426
Celkem KN 875 2454936
Par. DKM 875 2454936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 86
LV 116
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.1999
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 14:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.