k.ú.: 754811 - Horní Dřevíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574465 - Stárkov NUTS5 CZ0523574465
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1089147
zahrada 104 89329
travní p. 241 819819
lesní poz 120 1222133
vodní pl. tok přirozený 10 24357
zast. pl. zbořeniště 3 2721
zast. pl. 93 25331
ostat.pl. jiná plocha 27 22247
ostat.pl. manipulační pl. 3 11230
ostat.pl. neplodná půda 36 24250
ostat.pl. ostat.komunikace 93 76514
ostat.pl. silnice 1 4530
Celkem KN 799 3411608
Par. KMD 799 3411608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 24
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 93
LV 113
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 16.05.2022 13:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.