k.ú.: 754927 - Skřeněř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 3542753
zahrada 143 92730
travní p. 80 126999
lesní poz 1 1396489
vodní pl. nádrž umělá 6 5914
vodní pl. rybník 3 32393
vodní pl. tok přirozený 37 16110
vodní pl. tok umělý 19 11193
vodní pl. zamokřená pl. 1 492
zast. pl. společný dvůr 3 1463
zast. pl. zbořeniště 7 2708
zast. pl. 157 71981
ostat.pl. jiná plocha 32 23564
ostat.pl. manipulační pl. 14 18580
ostat.pl. neplodná půda 1 111
ostat.pl. ostat.komunikace 102 85113
ostat.pl. silnice 10 68355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3449
ostat.pl. zeleň 21 33995
Celkem KN 1164 5534392
Par. DKM 1164 5534392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 142
LV 226
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2001 doplnění ZE-DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 01.05.1995
S-SK GS 1:2880 1841 01.05.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.