k.ú.: 755001 - Starý Hrozenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592609 - Starý Hrozenkov NUTS5 CZ0722592609
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 746 900559
zahrada 325 249702
ovoc. sad 372 1288820
travní p. 1072 1884279
lesní poz 359 5097606
vodní pl. nádrž přírodní 9 9128
vodní pl. nádrž umělá 2 15500
vodní pl. tok přirozený 62 51080
zast. pl. zbořeniště 22 5616
zast. pl. 426 124685
ostat.pl. jiná plocha 897 633322
ostat.pl. manipulační pl. 85 53733
ostat.pl. neplodná půda 92 134116
ostat.pl. ostat.komunikace 195 149289
ostat.pl. pohřeb. 3 7522
ostat.pl. silnice 186 209610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 18489
ostat.pl. zeleň 40 7717
Celkem KN 4907 10840773
Par. KMD 4898 10834162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 267
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 403
byt.z. byt 63
obč.z. byt 9
Celkem JED 72
LV 582
spoluvlastník 880

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 16.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.