k.ú.: 755044 - Vlčnov u Starého Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 509 3263847
zahrada 422 410907
travní p. mez, stráň 22 3901
travní p. 84 145472
lesní poz 131 278257
vodní pl. nádrž umělá 1 12455
vodní pl. tok přirozený 5 906
vodní pl. tok umělý 66 20352
zast. pl. společný dvůr 5 903
zast. pl. zbořeniště 3 272
zast. pl. 340 83254
ostat.pl. jiná plocha 59 22634
ostat.pl. manipulační pl. 17 24176
ostat.pl. neplodná půda 10 6245
ostat.pl. ostat.komunikace 123 108637
ostat.pl. silnice 4 42979
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2749
ostat.pl. zeleň 4 4406
Celkem KN 1809 4432352
Par. DKM 1809 4432352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 225
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 336
byt.z. byt 19
Celkem JED 19
LV 577
spoluvlastník 793

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.09.2002 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1985 12.09.2002
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 16:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.