k.ú.: 755087 - Třebosice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572985 - Třebosice NUTS5 CZ0532572985
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 581 2638333
zahrada 81 66277
travní p. 30 49058
lesní poz 69 23631
vodní pl. nádrž přírodní 11 7332
vodní pl. tok přirozený 196 25703
vodní pl. tok umělý 39 10417
zast. pl. společný dvůr 1 226
zast. pl. 125 49880
ostat.pl. jiná plocha 34 27211
ostat.pl. manipulační pl. 8 21331
ostat.pl. neplodná půda 29 16088
ostat.pl. ostat.komunikace 58 42774
ostat.pl. pohřeb. 1 4544
ostat.pl. silnice 11 38834
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 161391
ostat.pl. zeleň 5 897
Celkem KN 1300 3183927
Par. DKM 1300 3183927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 84
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 123
LV 241
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.