k.ú.: 755109 - Jazovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594806 - Starý Petřín NUTS5 CZ0647594806
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 3871112
zahrada 51 39246
travní p. 24 89378
lesní poz les s budovou 99 4916
lesní poz 62 3145299
vodní pl. nádrž umělá 5 314200
vodní pl. rybník 1 484
vodní pl. tok přirozený 12 8909
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 15
zast. pl. zbořeniště 4 1998
zast. pl. 156 42299
ostat.pl. jiná plocha 30 56443
ostat.pl. manipulační pl. 13 47214
ostat.pl. neplodná půda 5 28689
ostat.pl. ostat.komunikace 68 107035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8802
Celkem KN 580 7766039
PK 44 139757
GP 320 4031641
Celkem ZE 364 4171398
Par. KMD 396 3227829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 152
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 231
LV 248
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.