k.ú.: 755125 - Starý Petřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594806 - Starý Petřín NUTS5 CZ0647594806
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 4133124
zahrada 45 20787
travní p. 33 210613
lesní poz les s budovou 2 62
lesní poz 75 2526001
vodní pl. nádrž umělá 6 141135
vodní pl. tok přirozený 23 54580
vodní pl. zamokřená pl. 2 5175
zast. pl. zbořeniště 2 394
zast. pl. 128 56262
ostat.pl. jiná plocha 71 42726
ostat.pl. manipulační pl. 20 69505
ostat.pl. neplodná půda 13 68449
ostat.pl. ostat.komunikace 62 82657
ostat.pl. pohřeb. 1 1043
ostat.pl. silnice 14 82372
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2797
ostat.pl. zeleň 1 261
Celkem KN 551 7497943
PK 37 237813
GP 487 6656339
Celkem ZE 524 6894152
Par. KMD 223 220077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 9
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 31
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 124
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 134
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.