k.ú.: 755141 - Sedlec u Starého Plzence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558371 - Starý Plzenec NUTS5 CZ0323558371
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 758717
zahrada 639 481906
travní p. 60 281394
lesní poz 19 286876
vodní pl. nádrž umělá 1 172
vodní pl. rybník 3 157339
vodní pl. tok přirozený 27 68702
vodní pl. tok umělý 1 2040
vodní pl. zamokřená pl. 2 600
zast. pl. 749 136214
ostat.pl. dráha 5 9877
ostat.pl. jiná plocha 120 109616
ostat.pl. manipulační pl. 15 27420
ostat.pl. neplodná půda 15 7232
ostat.pl. ostat.komunikace 48 104148
ostat.pl. silnice 22 26863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 12389
ostat.pl. zeleň 5 6649
Celkem KN 1825 2478154
Par. DKM 1825 2478154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 306
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 211
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 101
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
Celkem BUD 742
byt.z. byt 30
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 31
LV 794
spoluvlastník 1062

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2010
ZMVM 1:1000 01.06.1982 01.07.2010 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1982 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.