k.ú.: 755168 - Starý Poddvorov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586561 - Starý Poddvorov NUTS5 CZ0645586561
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1365 2549847
vinice 641 699318
zahrada 341 98543
ovoc. sad 29 49223
travní p. 15 11375
lesní poz les(ne hospodář) 7 1827
lesní poz ostat.komunikace 19 25221
lesní poz 41 1511521
vodní pl. tok přirozený 14 6149
vodní pl. tok umělý 116 13971
zast. pl. zbořeniště 13 1139
zast. pl. 548 160242
ostat.pl. jiná plocha 137 58114
ostat.pl. manipulační pl. 53 91721
ostat.pl. neplodná půda 145 10872
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 519
ostat.pl. ostat.komunikace 731 135998
ostat.pl. pohřeb. 1 2151
ostat.pl. silnice 2 26649
ostat.pl. zeleň 6 3568
Celkem KN 4225 5457968
Par. DKM 4225 5457968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 316
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 56
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 511
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 806
spoluvlastník 1096

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.09.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.09.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 25.05.2022 12:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.