k.ú.: 755214 - Malý Šachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545538 - Starý Šachov NUTS5 CZ0421545538
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 636315
zahrada 97 68788
travní p. 62 216664
lesní poz 5 253598
vodní pl. nádrž přírodní 1 146
vodní pl. tok přirozený 4 39244
vodní pl. zamokřená pl. 1 2134
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 6 1211
zast. pl. 86 23045
ostat.pl. dráha 2 4878
ostat.pl. jiná plocha 19 36113
ostat.pl. manipulační pl. 10 10006
ostat.pl. neplodná půda 17 24546
ostat.pl. ostat.komunikace 12 15953
ostat.pl. pohřeb. 1 1388
ostat.pl. silnice 3 39038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9107
ostat.pl. zeleň 2 1881
Celkem KN 372 1384158
Par. DKM 372 1384158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 107
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.08.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.08.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 18:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.