k.ú.: 755222 - Starý Šachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545538 - Starý Šachov NUTS5 CZ0421545538
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 165438
zahrada 48 47574
travní p. mez, stráň 1 2999
travní p. 112 939785
lesní poz 36 323022
vodní pl. tok přirozený 4 26125
vodní pl. zamokřená pl. 6 10131
zast. pl. zbořeniště 1 272
zast. pl. 47 18858
ostat.pl. dráha 6 51878
ostat.pl. jiná plocha 14 41454
ostat.pl. manipulační pl. 3 1889
ostat.pl. neplodná půda 104 338263
ostat.pl. ostat.komunikace 44 63680
ostat.pl. silnice 2 8767
Celkem KN 437 2040135
Par. DKM 437 2040135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 45
LV 70
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.08.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.08.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 21:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.