k.ú.: 755273 - Služín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590053 - Stařechovice NUTS5 CZ0713590053
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 2343703
zahrada 104 76960
ovoc. sad 7 25941
travní p. 59 123773
lesní poz 7 314826
vodní pl. tok přirozený 8 27809
zast. pl. zbořeniště 3 721
zast. pl. 110 43727
ostat.pl. jiná plocha 25 13843
ostat.pl. manipulační pl. 5 13627
ostat.pl. neplodná půda 1 950
ostat.pl. ostat.komunikace 55 85988
ostat.pl. silnice 3 13731
ostat.pl. zeleň 1 3491
Celkem KN 681 3089090
Par. DKM 1 80
Par. KMD 680 3089010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 75
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 109
LV 179
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK ŠD 1:2500 1959 29.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1959 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.