k.ú.: 755290 - Staříč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552569 - Staříč NUTS5 CZ0802552569
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 8520318
zahrada 884 769136
ovoc. sad 2 34644
travní p. 552 3958590
lesní poz les(ne hospodář) 1 6313
lesní poz 248 1769735
vodní pl. nádrž umělá 12 160702
vodní pl. tok přirozený 258 154247
vodní pl. zamokřená pl. 24 63788
zast. pl. společný dvůr 5 3289
zast. pl. zbořeniště 29 11201
zast. pl. 1001 388955
ostat.pl. dobývací prost. 8 312028
ostat.pl. jiná plocha 297 341392
ostat.pl. manipulační pl. 174 1275663
ostat.pl. neplodná půda 228 404276
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1989
ostat.pl. ostat.komunikace 503 444546
ostat.pl. pohřeb. 1 3696
ostat.pl. silnice 30 321832
ostat.pl. skládka 1 3122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5779
ostat.pl. zeleň 5 13001
Celkem KN 4645 18968242
EN 13 58698
PK 2417 11528295
GP 71 249916
Celkem ZE 2501 11836909
Par. DKM 2768 2982699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 365
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 258
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 94
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 986
byt.z. byt 72
byt.z. garáž 21
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 97
LV 1168
spoluvlastník 1855

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2017
THM-G 1:2000 01.01.1973
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1891


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 26.05.2022 12:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.