k.ú.: 755354 - Stavenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570281 - Stavenice NUTS5 CZ0715570281
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1184585
zahrada 74 49996
travní p. 105 385767
lesní poz 138 4618217
vodní pl. tok přirozený 57 65471
vodní pl. tok umělý 15 3817
vodní pl. zamokřená pl. 4 23136
zast. pl. zbořeniště 1 82
zast. pl. 83 32527
ostat.pl. dráha 1 91
ostat.pl. jiná plocha 39 5886
ostat.pl. manipulační pl. 19 15788
ostat.pl. neplodná půda 31 13335
ostat.pl. ostat.komunikace 65 44362
ostat.pl. pohřeb. 1 1853
ostat.pl. silnice 23 21987
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2921
ostat.pl. zeleň 5 15278
Celkem KN 974 6485099
Par. KMD 974 6485099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 82
LV 109
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2012
S-SK ŠS 1834 17.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.