k.ú.: 755362 - Stavěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586579 - Stavěšice NUTS5 CZ0645586579
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1611 3729122
vinice 29 26871
zahrada 280 204751
ovoc. sad 20 58283
travní p. 246 222649
lesní poz les(ne hospodář) 1 88323
lesní poz 23 26276
vodní pl. nádrž umělá 98 27150
vodní pl. tok umělý 78 24615
vodní pl. zamokřená pl. 64 6494
zast. pl. zbořeniště 26 5819
zast. pl. 298 104023
ostat.pl. jiná plocha 76 144899
ostat.pl. manipulační pl. 81 40407
ostat.pl. neplodná půda 256 66288
ostat.pl. ostat.komunikace 355 137350
ostat.pl. pohřeb. 1 2147
ostat.pl. silnice 5 20182
ostat.pl. zeleň 11 796
Celkem KN 3559 4936445
Par. DKM 2534 4233125
Par. KMD 1025 703320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 473
spoluvlastník 653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2014
KMD 1:1000 01.07.2014
DKM-KPÚ 30.11.2010 1:1000 30.11.2010 *)
THM-G 1:2000 01.01.1976 01.07.2014 30 % parcel
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 22.05.2022 19:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.