k.ú.: 755371 - Stéblová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572934 - Stéblová NUTS5 CZ0532572934
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 477 1477901
zahrada 126 62896
travní p. 115 235380
lesní poz les(ne hospodář) 14 52729
lesní poz 199 2990444
vodní pl. nádrž umělá 41 1280511
vodní pl. tok umělý 141 81484
zast. pl. společný dvůr 6 259
zast. pl. 163 42591
ostat.pl. dobývací prost. 65 1044850
ostat.pl. dráha 4 47922
ostat.pl. jiná plocha 179 138954
ostat.pl. manipulační pl. 3 58478
ostat.pl. neplodná půda 26 15587
ostat.pl. ostat.komunikace 209 150406
ostat.pl. pohřeb. 1 904
ostat.pl. silnice 55 89042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3749
ostat.pl. zeleň 14 62006
Celkem KN 1839 7836093
Par. DKM 1839 7836093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 93
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
Celkem BUD 161
LV 321
spoluvlastník 870

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2004
ZMVM 1:2000 20.02.1992 25.11.2004
S-SK GS 1:2880 1839 20.02.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.