k.ú.: 755427 - Suchá u Stebna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 546925 - Stebno NUTS5 CZ0427546925
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 128282
zahrada 55 33130
ovoc. sad 1 581
travní p. mez, stráň 4 11724
travní p. 50 641693
lesní poz 29 399629
vodní pl. nádrž přírodní 1 317
vodní pl. nádrž umělá 1 8620
vodní pl. tok přirozený 1 1184
zast. pl. zbořeniště 2 96
zast. pl. 36 14651
ostat.pl. jiná plocha 9 1999
ostat.pl. neplodná půda 28 84251
ostat.pl. ostat.komunikace 25 25908
ostat.pl. silnice 3 14396
ostat.pl. zeleň 1 390
Celkem KN 249 1366851
Par. DKM 249 1366851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 35
LV 35
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2021 extravilán
DKM 1:1000 23.02.2021 intravilán
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1824 28.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.