k.ú.: 755435 - Stěbořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510343 - Stěbořice NUTS5 CZ0805510343
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 7733688
zahrada 264 181367
travní p. 85 236048
lesní poz 189 1130368
vodní pl. nádrž přírodní 1 280
vodní pl. nádrž umělá 1 306
vodní pl. rybník 3 95315
vodní pl. tok přirozený 37 135103
vodní pl. zamokřená pl. 1 1996
zast. pl. zbořeniště 8 1466
zast. pl. 388 162264
ostat.pl. jiná plocha 89 78285
ostat.pl. manipulační pl. 27 41338
ostat.pl. neplodná půda 13 16145
ostat.pl. ostat.komunikace 147 338421
ostat.pl. pohřeb. 1 5199
ostat.pl. silnice 9 105380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13496
ostat.pl. zeleň 70 144891
Celkem KN 1741 10421356
Par. DKM 1741 10421356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 230
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 1
Celkem BUD 378
byt.z. byt 41
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 43
LV 469
spoluvlastník 653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.03.2015 1:1000 22.04.2015 *)
DKM 1:1000 12.11.2013 DKM na části k.ú. mimo KPÚ.
THM-V 1:2000 01.02.1974 22.04.2015 Část k. ú. fotogrammetricky se zobrazením budov okapy - vyhlášení platnosti 31.12.1981.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.02.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 01:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.