k.ú.: 755451 - Stěžery - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570931 - Stěžery NUTS5 CZ0521570931
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 651 4731082
zahrada 417 206625
ovoc. sad 18 68165
travní p. 60 54196
lesní poz 13 16832
vodní pl. nádrž umělá 4 1572
vodní pl. tok přirozený 61 24471
vodní pl. tok umělý 7 1643
vodní pl. zamokřená pl. 1 763
zast. pl. společný dvůr 12 1850
zast. pl. zbořeniště 6 960
zast. pl. 534 147502
ostat.pl. jiná plocha 223 204748
ostat.pl. manipulační pl. 24 17140
ostat.pl. neplodná půda 16 8260
ostat.pl. ostat.komunikace 187 124423
ostat.pl. pohřeb. 1 3895
ostat.pl. silnice 87 97074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18480
Celkem KN 2326 5729681
Par. DKM 2326 5729681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 351
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 526
byt.z. byt 61
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 80
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 166
LV 885
spoluvlastník 1634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 17.01.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 07:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.