k.ú.: 755478 - Stěžírky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570931 - Stěžery NUTS5 CZ0521570931
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1485131
zahrada 279 169356
ovoc. sad 26 160930
travní p. 35 51955
lesní poz 34 1114541
vodní pl. nádrž umělá 5 2563
vodní pl. tok přirozený 1 301
vodní pl. tok umělý 19 4459
zast. pl. zbořeniště 1 49
zast. pl. 272 78196
ostat.pl. jiná plocha 75 116991
ostat.pl. manipulační pl. 15 17783
ostat.pl. mez, stráň 1 48
ostat.pl. neplodná půda 14 13699
ostat.pl. ostat.komunikace 87 108838
ostat.pl. silnice 20 22247
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 14626
ostat.pl. zeleň 4 3367
Celkem KN 1192 3365080
Par. DKM 702 517712
Par. KMD 490 2847368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 65
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 6
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 356
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 10:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.