k.ú.: 755494 - Stínava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590061 - Stínava NUTS5 CZ0713590061
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 696 1773040
zahrada 140 79746
ovoc. sad 5 20623
travní p. 370 316285
lesní poz 79 1931891
vodní pl. tok přirozený 23 20116
vodní pl. tok umělý 45 4168
zast. pl. zbořeniště 2 634
zast. pl. 157 39477
ostat.pl. jiná plocha 120 33896
ostat.pl. manipulační pl. 37 10707
ostat.pl. neplodná půda 58 17752
ostat.pl. ostat.komunikace 91 37698
ostat.pl. pohřeb. 1 550
ostat.pl. silnice 36 106776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 576
ostat.pl. zeleň 41 4941
Celkem KN 1902 4398876
Par. KMD 1902 4398876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 71
č.p. shromaž. 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 139
LV 222
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2020
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.10.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 16.05.2022 14:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.