k.ú.: 755508 - Lelov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558389 - Stod NUTS5 CZ0324558389
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2642296
zahrada 60 34957
ovoc. sad 1 477
travní p. 95 426330
lesní poz 35 784477
vodní pl. rybník 2 31096
vodní pl. tok přirozený 3 37093
vodní pl. tok umělý 5 1584
zast. pl. zbořeniště 1 243
zast. pl. 86 34576
ostat.pl. jiná plocha 47 28082
ostat.pl. manipulační pl. 7 2449
ostat.pl. neplodná půda 61 178031
ostat.pl. ostat.komunikace 54 121086
ostat.pl. silnice 1 22636
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 415
ostat.pl. zeleň 3 5817
Celkem KN 544 4351645
Par. DKM 544 4351645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 81
LV 97
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2021
DKM 1:1000 16.11.2015
ZMVM 1:2000 01.01.1991 22.05.2021
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.