k.ú.: 755516 - Stod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558389 - Stod NUTS5 CZ0324558389
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2373 7468823
zahrada skleník-pařeniš. 5 2942
zahrada 881 417404
ovoc. sad 4 25411
travní p. 1141 1787559
lesní poz 178 3082641
vodní pl. nádrž umělá 26 67122
vodní pl. rybník 41 26439
vodní pl. tok přirozený 152 216016
vodní pl. tok umělý 49 14909
vodní pl. zamokřená pl. 30 36976
zast. pl. společný dvůr 16 2125
zast. pl. zbořeniště 8 1271
zast. pl. 1674 474581
ostat.pl. dráha 28 107818
ostat.pl. jiná plocha 700 666453
ostat.pl. manipulační pl. 406 305057
ostat.pl. neplodná půda 441 291124
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 20
ostat.pl. ostat.komunikace 926 394153
ostat.pl. pohřeb. 8 14452
ostat.pl. silnice 223 151422
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 51563
ostat.pl. zeleň 49 79228
Celkem KN 9391 15685509
Par. DKM 9391 15685509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 425
č.p. byt.dům 59
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 253
č.p. tech.vyb 6
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 6
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 403
bez čp/če jiná st. 157
bez čp/če obč.vyb 36
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 57
bez čp/če zem.used 12
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1613
byt.z. byt 520
byt.z. garáž 11
obč.z. byt 111
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 645
LV 1813
spoluvlastník 2868

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.03.2012
DKM 1:1000 23.03.2012
ZMVM 1:2000 01.01.1991 23.03.2012
THM-V 1:1000 01.01.1972 23.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.