k.ú.: 755575 - Holotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 573019 - Holotín NUTS5 CZ0532573019
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 835600
zahrada 54 42053
ovoc. sad 5 20675
travní p. 73 113435
lesní poz les s budovou 32 1216
lesní poz sport.a rekr.pl. 41 11807
lesní poz 40 1594129
vodní pl. rybník 3 24613
vodní pl. tok přirozený 2 652
vodní pl. tok umělý 58 13375
zast. pl. 71 30934
ostat.pl. jiná plocha 14 2132
ostat.pl. manipulační pl. 7 16396
ostat.pl. neplodná půda 4 2798
ostat.pl. ostat.komunikace 32 36801
ostat.pl. silnice 5 25333
ostat.pl. zeleň 2 1716
Celkem KN 662 2773665
Par. KMD 662 2773665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 98
LV 124
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2015
S-SK GS 1:2880 1839 14.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 00:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.