k.ú.: 755605 - Stonařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587931 - Stonařov NUTS5 CZ0632587931
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 6097093
zahrada 404 198907
travní p. mez, stráň 5 780
travní p. 463 1176982
lesní poz ostat.komunikace 1 1007
lesní poz 74 1399516
vodní pl. nádrž umělá 7 26821
vodní pl. rybník 14 69426
vodní pl. tok přirozený 19 22406
vodní pl. zamokřená pl. 1 1375
zast. pl. 523 173381
ostat.pl. jiná plocha 342 194131
ostat.pl. manipulační pl. 67 97363
ostat.pl. mez, stráň 19 7912
ostat.pl. neplodná půda 36 29996
ostat.pl. ostat.komunikace 171 138622
ostat.pl. pohřeb. 1 3823
ostat.pl. silnice 16 117964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 29039
ostat.pl. zeleň 6 967
Celkem KN 2877 9787511
Par. DKM 2877 9787511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 346
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 501
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 32
LV 518
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.1999
ZMVM 1:1000 01.09.1987 07.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.09.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 21:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.