k.ú.: 755699 - Stožec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550523 - Stožec NUTS5 CZ0315550523
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 100
travní p. 247 1852316
lesní poz les(ne hospodář) 391 46723131
vodní pl. nádrž přírodní 2 2325
vodní pl. nádrž umělá 2 9846
vodní pl. rybník 5 2592
vodní pl. tok přirozený 16 310388
vodní pl. tok umělý 1 269
vodní pl. zamokřená pl. 8 131646
zast. pl. zbořeniště 4 1895
zast. pl. 161 40506
ostat.pl. dráha 25 253541
ostat.pl. jiná plocha 64 122137
ostat.pl. manipulační pl. 35 81624
ostat.pl. neplodná půda 383 2527418
ostat.pl. ostat.komunikace 91 232461
ostat.pl. silnice 4 75414
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11672
Celkem KN 1444 52379281
Par. DKM 48 1034190
Par. KMD 1396 51345091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 157
byt.z. ateliér 13
byt.z. byt 15
byt.z. rozest. 11
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 52
LV 188
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2015
DKM 1:1000 01.12.2015
THM-G 1:2000 01.01.1967 01.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.