k.ú.: 755800 - Stradouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 572306 - Stradouň NUTS5 CZ0534572306
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 739 4337313
zahrada 116 92159
ovoc. sad 3 15782
travní p. 81 263623
lesní poz 35 67493
vodní pl. tok přirozený 100 42038
zast. pl. společný dvůr 1 242
zast. pl. zbořeniště 5 1630
zast. pl. 139 73593
ostat.pl. jiná plocha 31 10902
ostat.pl. manipulační pl. 18 18067
ostat.pl. neplodná půda 61 48622
ostat.pl. ostat.komunikace 176 94142
ostat.pl. pohřeb. 1 2100
ostat.pl. silnice 85 70709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3138
ostat.pl. zeleň 1 124
Celkem KN 1593 5141677
Par. KMD 1593 5141677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 128
LV 220
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.