k.ú.: 755818 - Stradov u Chabařovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 616199
zahrada 69 39540
ovoc. sad 2 6311
travní p. 216 366919
lesní poz 38 1009397
vodní pl. nádrž přírodní 1 254
vodní pl. nádrž umělá 2 929
vodní pl. rybník 1 8258
vodní pl. tok přirozený 3 1439
zast. pl. zbořeniště 6 1426
zast. pl. 221 29704
ostat.pl. dráha 3 60111
ostat.pl. jiná plocha 40 35127
ostat.pl. manipulační pl. 1 335
ostat.pl. neplodná půda 8 20128
ostat.pl. ostat.komunikace 56 46214
ostat.pl. silnice 10 23042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3988
Celkem KN 805 2269321
Par. DKM 805 2269321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 79
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 32
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 207
LV 269
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.06.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.