k.ú.: 755842 - Bylochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565610 - Snědovice NUTS5 CZ0423565610
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 1635860
zahrada 75 30891
ovoc. sad 3 2900
travní p. 129 185025
lesní poz 118 897519
zast. pl. společný dvůr 1 100
zast. pl. zbořeniště 6 868
zast. pl. 50 19291
ostat.pl. jiná plocha 5 381
ostat.pl. manipulační pl. 3 5791
ostat.pl. neplodná půda 57 29145
ostat.pl. ostat.komunikace 75 50561
ostat.pl. silnice 5 21519
ostat.pl. zeleň 2 31
Celkem KN 808 2879882
Par. KMD 808 2879882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 1
č.e. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 50
LV 76
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 14.10.2013 část PK z k.ú. Mošnice a Zakšín


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 17:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.