k.ú.: 755869 - Strachoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587940 - Strachoňovice NUTS5 CZ0632587940
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 544 2668274
zahrada 47 38024
travní p. 223 395418
lesní poz 142 985357
vodní pl. nádrž umělá 9 4360
vodní pl. rybník 1 3442
vodní pl. tok přirozený 6 6664
zast. pl. 64 40529
ostat.pl. dráha 1 6050
ostat.pl. jiná plocha 87 49169
ostat.pl. manipulační pl. 21 19788
ostat.pl. neplodná půda 35 29484
ostat.pl. ostat.komunikace 139 84606
ostat.pl. silnice 1 7970
Celkem KN 1320 4339135
Par. KMD 1320 4339135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 84
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2016
KM-D 1:2000 30.05.2000 17.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 23:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.