k.ú.: 755885 - Strachotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594822 - Strachotice NUTS5 CZ0647594822
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 824 8080923
vinice 20 147512
zahrada 177 137496
ovoc. sad 20 82273
travní p. 56 48183
lesní poz les(ne hospodář) 37 77825
lesní poz 50 631372
vodní pl. nádrž umělá 2 574
vodní pl. tok přirozený 16 327311
vodní pl. tok umělý 9 21370
zast. pl. zbořeniště 3 585
zast. pl. 299 134515
ostat.pl. jiná plocha 190 81723
ostat.pl. manipulační pl. 14 53111
ostat.pl. neplodná půda 39 18066
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 6998
ostat.pl. ostat.komunikace 211 405506
ostat.pl. pohřeb. 2 2587
ostat.pl. silnice 8 94042
ostat.pl. zeleň 26 29311
Celkem KN 2011 10381283
Par. DKM 2011 10381283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 20
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 290
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 342
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.06.2011 1:1000 07.06.2011 *) část k.ú. při KPÚ po JPÚ Vrbovec
DKM 1:1000 24.08.2006 intravilán a část extravilánu (přepracování), DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 27.03.2006 1:1000 27.03.2006 *) část extravilánu (dle JPÚ)
THM-V 1:2000 01.01.1982 23.08.2006 část extravilánu
THM-V 1:5000 01.01.1982 23.08.2006 část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1965 23.08.2006 intravilán a část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 18:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.