k.ú.: 756075 - Frankův Zhořec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1214681
zahrada 48 21591
travní p. 127 422553
lesní poz 101 451914
vodní pl. rybník 3 2782
vodní pl. tok přirozený 11 24887
vodní pl. tok umělý 1 163
zast. pl. společný dvůr 1 221
zast. pl. zbořeniště 1 176
zast. pl. 58 22823
ostat.pl. jiná plocha 19 9270
ostat.pl. manipulační pl. 1 3298
ostat.pl. neplodná půda 28 12512
ostat.pl. ostat.komunikace 53 30864
ostat.pl. silnice 2 12522
Celkem KN 576 2230257
Par. KMD 576 2230257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 103
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 19:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.