k.ú.: 756091 - Nová Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1045855
zahrada 17 10711
travní p. 86 196788
lesní poz 26 62824
vodní pl. rybník 1 3874
vodní pl. tok přirozený 2 3045
vodní pl. zamokřená pl. 1 201
zast. pl. 21 7565
ostat.pl. jiná plocha 10 4413
ostat.pl. neplodná půda 12 6672
ostat.pl. ostat.komunikace 12 8306
ostat.pl. silnice 6 18827
Celkem KN 359 1369081
Par. KMD 359 1369081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 70
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
KM-D 1:2000 01.01.2001 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 21:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.