k.ú.: 756105 - Stránecká Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 2099489
zahrada 154 110143
travní p. 107 376024
lesní poz 24 71969
vodní pl. rybník 11 166425
vodní pl. tok přirozený 18 24226
vodní pl. tok umělý 8 806
zast. pl. společný dvůr 3 679
zast. pl. zbořeniště 1 1301
zast. pl. 249 120309
ostat.pl. dálnice 4 141545
ostat.pl. jiná plocha 69 38488
ostat.pl. manipulační pl. 24 93807
ostat.pl. neplodná půda 41 46965
ostat.pl. ostat.komunikace 113 89415
ostat.pl. silnice 8 46750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7705
ostat.pl. zeleň 16 29034
Celkem KN 1100 3465080
Par. KMD 1100 3465080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 243
LV 248
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2014
KM-D 1:2000 01.01.2001 26.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 20:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.