k.ú.: 756199 - Stranná u Žirovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549231 - Žirovnice NUTS5 CZ0633549231
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 767 3790591
zahrada 94 56182
travní p. 666 1266232
lesní poz 335 2132603
vodní pl. rybník 19 102534
vodní pl. tok přirozený 1 945
vodní pl. tok umělý 82 10456
vodní pl. zamokřená pl. 1 4383
zast. pl. společný dvůr 1 181
zast. pl. zbořeniště 2 3847
zast. pl. 91 47029
ostat.pl. jiná plocha 64 24153
ostat.pl. manipulační pl. 38 30144
ostat.pl. neplodná půda 15 6420
ostat.pl. ostat.komunikace 100 131413
ostat.pl. pohřeb. 1 983
ostat.pl. silnice 4 47500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1454
ostat.pl. zeleň 1 228
Celkem KN 2283 7657278
Par. KMD 2283 7657278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 75
LV 152
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
S-SK GS 1:2880 1829 23.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 20:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.