k.ú.: 756229 - Strašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560162 - Strašice NUTS5 CZ0326560162
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 2821805
zahrada 697 492907
ovoc. sad 2 32069
travní p. 538 1539020
lesní poz les(ne hospodář) 6 1512666
lesní poz 13 23259
vodní pl. nádrž umělá 10 15617
vodní pl. rybník 4 28055
vodní pl. tok přirozený 55 53141
vodní pl. tok umělý 48 39930
zast. pl. společný dvůr 1 12117
zast. pl. 1177 362939
ostat.pl. jiná plocha 174 175860
ostat.pl. manipulační pl. 105 324768
ostat.pl. neplodná půda 47 40207
ostat.pl. ostat.komunikace 299 284390
ostat.pl. pohřeb. 1 3268
ostat.pl. silnice 15 117734
ostat.pl. skládka 1 26209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23419
ostat.pl. zeleň 5 3733
Celkem KN 3636 7933113
Par. DKM 3636 7933113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 64
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 572
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 10
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 224
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 1173
byt.z. byt 52
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 116
Celkem JED 172
LV 1035
spoluvlastník 1433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2016
DKM 1:1000 12.11.2015
DKM 1:1000 12.11.2015
THM-G 1:2000 14.04.1980 12.11.2015 Dekadizace
ZMVM 1:2000 14.04.1980 08.12.2016 původ mapy THM, kartometrické souřadnice s kódem kvality bodu 7 cca 80% území
S-SK GS 1:2880 1839 10.01.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 18.05.2022 11:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.